Služby plavecké školy

Plavecká škola ve školním roce 2018/2019 poskytuje následující služby v těchto krytých bazénech: Lovosice, Mělník a Roudnice nad Labem.


Výuka plavání dětí ZŠ v rámci povinné školní docházky žáků 1. až 5. tříd

Probíhá v rozsahu 2 x 20 lekcí ve dvou po sobě jdoucích ročnících jak ukládají následující zákony a vyhlášky MŠMT ČR.

 • Zajištění plavecké výuky na základních školách – MŠMT č. j. 32167/04 – 50 z 31.1.2005
 • Zákon 561/2004 Sb. – školský zákon, týkající se RVPZV a ŠVP
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb. ze dne 18.1.2005 o základním vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (§2 bod 3 a §14 a 15)
 • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních – MŠMT č. j. 29159/200126 z 9.11.2001
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb. ze dne 2.2.2005 o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Informace MŠMT k výuce plavání žáků I. stupně ZŠ v rámci povinné TV č. j. 29248/96-50
 • Zákon 455/90 Sb. o živnostenském podnikání
 • Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 464/2006 Sb.

K zajištění této výuky jsou zřízena specializované pracoviště podle zákona č. 564/90 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství.


Výuka plavání MŠ

Tuto službu nabízíme mateřským školám v rozsahu 10 lekcí/kurz

Cena:
Lovosice: 700,- Kč/ kurz včetně DPH

Mělník: 650,- Kč / kurz včetně DPH

Roudnice nad Labem: 750,- Kč / kurz včetně DPH


Nepovinný plavecký výcvik ZŠ

Týká se pouze malotřídních základních škol

Cena:
870,- Kč / kurz včetně DPH


Kurzy pro plavání kojenců a kurzy plavání rodičů s dětmi

Kurzy jsou určeny pro kojence od šesti do dvanácti měsíců a děti od třinácti měsíců do tří let věku dítěte.

Více informací a on-line přihlášku naleznete v naší aktuální nabídce.


Kurzy základního a zdokonalovacího plavání pro děti od 3 do 15 let

Kurzy jsou určeny pro:

 • děti 3 – 5 roky základy plavání za přítomnosti rodičů ve vodě
 • děti 5 – 7 let základní plavání
 • děti 5 – 7 let zdokonalovací plavání
 • děti 8 let a více základní plavání
 • děti 8 let a více zdokonalovací plavání

Kurzy lze poskytnout v případě, že se sejde v jednom kurzu 25 zájemců.