O plavecké škole

Plavecká škola v Roudnici nad Labem, pod původním názvem Středisko plavecké výuky, vznikla a zahájila svoji činnost 1. září 1983. Od počátku svého vzniku se zabývá především plaveckou výukou žáků základních škol prvního stupně a předplaveckým výcvikem dětí mateřkých škol.

Škola existovala postupně pod několika zřizovateli. Prvním byla TJ Spartak Roudnice nad Labem. Na začátku 90. let byla škola převedena pod školský úřad v Litoměřicích. Po změnách v stávající legislativě byla školským úřadem nabídnuta možnost vzniku soukromé plavecké školy. Ta vznikla v roce 1993.

Soukromá plavecká škola postupně přebírala výuku na krytých plaveckých bazénech v Roudnici n. L., Litoměřicích, Lovosicích, Libochovicích, Terezíně a v roce 1998 na základě konkurzu i na Mělníku.

Náplň výuky v plavecké škole je následující: škola provádí výuku pro děti mateřských škol, výuku pro děti základních škol, kde se nacvičují prvky dopomoci unavenému plavci a prvky branného plavání. Mimo toto se v plavecké škole koná výuka pro postižené děti a to jak fyzicky tak mentálně. Během jednoho školního roku projde výukou ve všech druzích činnosti mezi pěti až šesti tisíci dětí.

V roce 1998 rozšířila plavecká škola svou nabídku o výuku plávání kojenců od pěti měsíců do jednoho roku a rodiče s dětmi od třinácti měsíců do tří let věku dítěte.

Výuka je zajištěna kvalifikovanými učiteli plavání se středně pedagogickým vzděláním, které je rozšířeno o speciální kurzy pro výuku plavání.